Y Rhyfel Mawr a’r Cymoedd

Merthyr Tudful a Chwm Cynon

English

Rhannu’r dudalen hon

Diwedd y Rhyfela

Daeth yr ymladd i ben gyda chadoediad a ddaeth i rym ar yr 11 Tachwedd 1918. Yr ymateb cyntaf i ddiwedd y rhyfela oedd rhyddhad bod y brwydro wedi dod i ben.  Bu dathlu cyhoeddus ym mhob tref. Sut bynnag, doedd dim ffordd rwydd i ddychwelyd i heddwch. Roedd dadfyddino’r milwyr yn cymryd amser, creodd etholiad cyffredinol annisgwyl ymraniadau, ac ychwanegodd y pandemig ffliw yn 1918-19 at yr ansefydlogrwydd a’r ofn.