Y Rhyfel Mawr a’r Cymoedd

Merthyr Tudful a Chwm Cynon

English

Rhannu’r dudalen hon

Cost Rhyfel

Cyfrifwyd cost y rhyfel mewn termau ariannol a thermau costau dynol mewn meirwon a chlwyfedigion. Agorwyd mudiad Cynilo Rhyfel ym Mhrydain gyda’r bwriad o noddi’r ymgyrch o fuddsoddiadau gwirfoddol. Wrth i’r rhyfel fynd yn ei blaen daeth y mudiad yn fwy trefnus gyda phwyllgorau lleol a thargedau. Roedd gweithwyr yn cael eu cymell i brynu bond cynilo’r Rhyfel ac anogwyd plant ysgol i gynilo i’r ymgyrch. Cyfrifwyd y gost ddynol yn nhermau’r rhai a fu farw neu a anafwyd yn ystod y brwydro, yn ogystal â’r rhai a ddioddefodd niwed seicolegol. Fe ofalwyd am y milwyr a anafwyd weithiau mewn ysbytai lleol.