Y Rhyfel Mawr a’r Cymoedd

Merthyr Tudful a Chwm Cynon

English

Rhannu’r dudalen hon

Cofio a Choffáu’r Rhyfel

Bu’r Rhyfel Byd Cyntaf yn ddigwyddiad dadleuol ers ei chychwyn yn Awst 1914. Mae haneswyr wedi dadlau achos y rhyfel ac a ellid cyfiawnhau’r lladd. Ond nid haneswyr yn unig sydd wedi dehongli’r rhyfel mewn gwahanol ffyrdd.  Parhaodd y rhyfel yn ddadleuol i bobl y cyfnod hefyd.  Tra’r oedd y mwyafrif o’r Cymry’n cefnogi’r rhyfel, nid oedd pawb o bell ffordd.  Nid oes hanes syml i’w adrodd.  Mae’r hanes yn un amrywiol a chymhleth.