Y Rhyfel Mawr a’r Cymoedd

Merthyr Tudful a Chwm Cynon

English

Rhannu’r dudalen hon

Dod â’r Rhyfel Adref

Ymladdwyd y Rhyfel Byd Cyntaf ar ddau ffrynt. Y cyntaf o’r rhain oedd ar faes y gad mewn llefydd fel Fflandrys, Gogledd Ffrainc, Gallipoli a’r Dwyrain Pell, a’r brwydrau ar y môr. Yr ail frwydr oedd yr un am galonnau a meddyliau gartref, a gâi ei harwain drwy’r capeli a’r eglwysi, y papurau newydd a’r cylchgronau, a thrwy’r sinemâu.  Disgwylid i’r gwragedd gynorthwyo’r ymgyrch, naill ai drwy gymryd swydd neu yn y cartref. Roedd dynion a oedd wedi ymrestru yn ysgrifennu llythyron adref a chyhoeddwyd rhai o’r rhain yn y papurau lleol. Cyhoeddwyd disgrifiadau o’r amodau ar faes y frwydr hefyd yn y wasg.