Y Rhyfel Mawr a’r Cymoedd

Merthyr Tudful a Chwm Cynon

English

Rhannu’r dudalen hon

E-lyfr

Roedd Joseph Keating (1871-1934), awdur y nofel hon, yn frodor o Aberpennar yng Nghwm Cynon. Roedd yn fab i ymfudwyr o Iwerddon. Cychwynnodd weithio yn y pyllau glo, ac yna fe aeth yn awdur, nofelydd a dramodydd. Datganwyd bod ei hunangofiant, a gyhoeddwyd ym 1916, yn ‘llyfr hynod ddiddorol’ y dylid ei ddarllen gan bawb yn ne Cymru. Roedd Joseph Keating yn Genedlaetholwr Gwyddelig fel ei frawd Mathew a fu’n AS i Blaid Genedlaethol Iwerddon yn Ne Kilkenny. Roedd Joseph Keating yn gefnogol i’r Rhyfel Byd Cyntaf. Cyhoeddodd nofel wladgarol, Tipperary Tommy: a novel of the war (1915). Mae thema’r nofel a gyhoeddir yma, The flower of the dark (1917), yn cylchdroi o amgylch bywyd mewn ardal lofaol, ac yn amlwg yn seiliedig ar brofiadau Keating yng Nghwm Cynon yn ystod y rhyfel.