Y Rhyfel Mawr a’r Cymoedd

Merthyr Tudful a Chwm Cynon

English

Rhannu’r dudalen hon

Ynglŷn â’r arddangosfa

Crëwyd yr arddangosfa hon gan Dr Paul O’Leary, Darllenydd mewn Hanes yn Adran Hanes a Hanes Cymru Prifysgol Aberystwyth. Mae’n dysgu ac ymchwilio i hanes Cymru yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif. Ef yw awdur Immigration and Integration: the Irish in Wales, 1798-1922 (2000) a Claiming the Streets: Processions and Urban Culture in South Wales, c.1830-1880 (2012). Mae hefyd yn gyd-olygydd gyda Charlotte Williams a Neil Evans o A Tolerant Nation? Exploring Ethnic Diversity in Wales (2003).

Dewiswyd y cynnwys ar gyfer yr arddangosfa ar-lein o ddwy ffynhonnell ddigidol Gymreig.  Y gyntaf yw’r archif ddigidol a ariennir gan Jisc, “Y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Profiad Cymreig”, cydweithrediad rhwng llyfrgelloedd, archifau a chasgliadau arbennig yng Nghymru i roi ar gael ffynonellau gwreiddiol sy’n ymwneud â’r Rhyfel Mawr yng Nghymru (http://cymru1914.org).  Daw’r delweddau eraill o Gasgliad y Werin Cymru, gwefan sydd â chynnwys am hanes ac etifeddiaeth Cymru a’i phobl, gyda pheth o hwn wedi’i ddarparu gan y gymuned (http://www.peoplescollectionwales.co.uk).

Datblygwyd yr arddangosfa ddigidol hon gan Paul McCann o’r Rhaglen Ymchwil i Gasgliadau Digidol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru a’r Sefydliad Ymchwil i’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Sheffield. Adeiladwyd y wefan trwy ddefnyddio Omeka (http://omeka.org), y platform cod-agored ar gyfer cyhoeddi ar y we a grewyd gan Roy Rosenzweig Center for History ,a New Media, George Mason University.

Adam Crymble o Adran y Dyniaethau Digidol, Coleg y Brenin, Llundain, ddarparodd y dyluniad.